4 Övningskör

Övningskör så mycket du kan med lätt släp

Öva på:

  • Ecodriving.
  • Koppla på och av släpet.
  • Körning i stadstrafik och landsväg.
  • Starta och stanna i backe.
  • Backa runt hörn.
  • Backa in i parkeringsficka.
  • Genomför säkerhetskontrollen för både bil och släp om och om igen.

Uppkörningen är i regel cirka 30-50 minuter för att ditt körprov ska godkännas krävs det att förarprövaren bedömer att du har de kunskaper som anges som mål i Transportstyrelsens föreskrifter om kursplan, behörighet BE (TSFS 2011:21, senast ändrad genom TSFS 2012:53).

Under körprovet för utökad B bedöms särskilt din manövrering av fordonskombinationen, t ex backning. Du ska bland annat kunna använda rätt växlings- och bromsteknik, kunna planera din körning (Ecodriving) och ha uppmärksamhet på annan trafik med hänsyn till det utrymme fordonskombinationen kräver.