2 Fotografering

Obligatorisk fotografering hos Trafikverket
Alla som ska göra prov för körkort ska fotografera sig hos Trafikverket Förarprov. Du kan inte ta med eget foto. Detta gäller även dig som redan har körkort och ska göra prov för ny behörighet.

Observera att fotoautomater inte finns på samtliga orter/platser där man kan göra sitt körprov.
I kartan över Trafikverkets förarprovskontor och provplatser hittar du information om var och när du kan fotografera dig.

Förarprovskontor

Trafikverket skickar ett inbetalningskort på avgiften för fotografering.