3 Läs på teorin

Genomför alla kapitel i denna kurs .
Beroende på var och när du genomför din uppkörning kommer det att krävas olika kunskaper.
Vi har som mål att täcka in så mycket som möjlig.

Vid säkerhetskontrollen ska du kontrollera och värdera att fordonskombinationen kan framföras på ett trafiksäkert, lagligt och miljöanpassat sätt.
Den ska utföras med viss rutin på ett systematiskt och miljömedvetet sätt och präglas av ett tydligt riskmedvetande.
Om du upptäcker brister vid säkerhetskontrollen ska du själv föreslå hur de kan åtgärdas.
Om säkerhetskontrollen utförs på tveksamt eller otydligt sätt kan förarprövaren be dig att förtydliga vad som gjorts.
Säkerhetskontrollen kan utföras som en hel kontroll eller del/delar av en hel kontroll.