Förutsättningar

🔊 Lyssna För att få utökad B-behörighet krävs vissa saker, i detta avsnitt går vi igenom det...